18 de maig de 2014

formacio_esdeveniments_torre_jussana_tasca_projectes_cultura

Durant la primera quinzena de maig, en el marc de l’oferta formativa de Torre Jussana, TASCA va conduir i desenvolupar tres de les quatre sessions del taller ‘Com organitzar actes i esdeveniments?’.

La formació, adreçada a juntes directives i equips tècnics d’associacions de Barcelona, va oferir una visió integral del procés d’organització d’un esdeveniment, així com de les eines i tècniques necessàries per la seva planificació i execució.

Les treballadores de TASCA que van dur a terme la formació van saber conjugar els conceptes teòrics i els aspectes pràctics necessaris per al correcte desenvolupament d’un esdeveniment. En aquest sentit, es van posar sobre la taula qüestions com la conceptualització, la producció, el pressupost, la logística, la climatologia, la definició de públics o la comunicació, entre d’altres.

La Secretaria de l’Agenda 21 de Barcelona va ser l’encarregada de conduir la darrera sessió formativa, que es va dedicar a treballar els esdeveniments des de la sostenibilitat i les bones pràctiques ambientals.

Torre Jussana – Centre de Serveis a les Associacions és un equipament municipal que té com a objectiu afavorir el desenvolupament de les associacions de la ciutat mitjançant l’oferiment de serveis i recursos que responguin a les seves necessitats, treballant per a la seva promoció, dinamització i enfortiment per tal d’ampliar la seva incidència en la ciutadania.