El procés de selecció està tancat i ja no s’accepten més sol·licituds.

Disculpeu les molèsties.

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA

Busquem una persona per cobrir una plaça de Direcció d’un servei de dinamització juvenil adreçat a adolescents de 12 a 16 anys, a Barcelona.

FUNCIONS

 • Disseny, programació i dinamització d’activitats i projectes, tot recollint els interessos, demandes i necessitats dels adolescents i els col·lectius juvenils del territori, i parant especial atenció als i les joves en risc d’exclusió social.
 • Planificació, seguiment i avaluació de les activitats i projectes del servei.
 • Coordinació i treball en xarxa amb altres serveis i agents del territori, amb l’objectiu d’enriquir el projecte de dinamització i implicar-se activament en l’execució de programes i estratègies d’àmbit territorial per donar resposta a les necessitats i problemàtiques que puguin sorgir en el col·lectiu d’adolescents i joves.
 • Coordinació de l’equip de dinamització del servei.
 • Disseny, dinamització i avaluació de projectes i iniciatives per a l’activació de la participació dels i les adolescents.
 • Treball amb els i les adolescents per a la detecció i recollida d’interessos, necessitats, propostes i demandes dels i les adolescents amb l’objectiu de dissenyar noves activitats i canalitzar les propostes dels i les participants.
 • Difusió del servei i de les seves programacions i projectes.
 • Dinamització i/o promoció d’activitats en els espais on els nois i noies del territori es reuneixen.
 • Reunions de seguiment amb la coordinadora de l’empresa i amb la tècnica referent
 • Seguiment pressupostari del servei, en coordinació amb la referent de l’empresa.
 • Elaboració dels informes i memòries que es requereixin des de l’empresa o des de l’administració.

REQUISITS

 • Persona responsable, dinàmica i resolutiva.
 • Motivació i compromís en l’àmbit social, la pedagogia del lleure i l’acció comunitària.
 • Formació universitària en l’àmbit de l’educació social o la pedagogia.
 • Formació i experiència en l’àmbit sociocultural, la dinamització juvenil i l’acció comunitària.
 • Experiència en la coordinació i dinamització de projectes o serveis adreçats a adolescents i joves.
 • Experiència en integració social i treball amb joves i col·lectius en situació de risc.

CONDICIONS

 • Categoria: Director/a – Gerent
 • Salari brut anual: 17.893,82 € bruts anuals. (1.491,15 € bruts/mensuals per a la jornada parcial x 12 pagues).
 • Jornada de 27,5 hores/setmana, majoritàriament en horari de tarda.
 • Incorporació: Setembre de 2018.
 • Durada del contracte: Setembre – Desembre 2018, amb possibilitat de continuïtat.