El procés de selecció està tancat i ja no s’accepten més sol·licituds.

Disculpeu les molèsties.

DESCRIPCIÓ DE L’OFERTA

Busquem Coordinador de projectes (noi, per garantir la paritat de l’equip educatiu) per a un servei de dinamització juvenil adreçat a adolescents de 12 a 16 anys, a Barcelona.

FUNCIONS

 • Disseny, programació i dinamització d’activitats i projectes, tot recollint els interessos, demandes i necessitats dels adolescents i els col·lectius juvenils del territori, i parant especial atenció als i les joves en risc d’exclusió social.
 • En coordinació amb la direcció del servei, planificació, seguiment i avaluació de les activitats i projectes del servei.
 • Coordinació i treball en xarxa amb altres serveis i agents del territori.
 • Disseny, dinamització i avaluació de projectes i iniciatives per a l’activació de la participació dels i les adolescents.
 • Treball amb els i les adolescents per a la detecció i recollida d’interessos, necessitats, propostes i demandes dels i les adolescents amb l’objectiu de dissenyar noves activitats i canalitzar les propostes dels i les participants.
 • Difusió del servei i de les seves programacions i projectes i gestió de les inscripcions en tallers i activitats.
 • Dinamització i/o promoció d’activitats en els espais on els nois i noies del territori es reuneixen.
 • Treball de camp i accions de prospecció en espais públics o altres espais on els i les joves es reuneixen per a la detecció d’inquietuds i necessitats, l’activació de la participació i l’atracció dels i les joves cap a iniciatives de l’equipament
 • Participació en reunions de seguiment amb la direcció del servei i la coordinadora de l’empresa.
 • Col·laboració en l’elaboració dels informes i memòries que es requereixin des de l’empresa o des de l’administració.

REQUISITS

 • Persona responsable, dinàmica i resolutiva.
 • Motivació i compromís en l’àmbit social, la pedagogia del lleure i l’acció comunitària.
 • Formació en l’àmbit de l’animació sociocultural, l’educació social o la pedagogia.
 • Formació i experiència en l’àmbit sociocultural, la dinamització juvenil i l’acció comunitària.
 • Experiència en la dinamització de projectes i activitats adreçats a adolescents i joves.
 • Experiència en integració social i treball amb joves i col·lectius en situació de risc.

CONDICIONS

 • Categoria: Coordinador de projectes
 • Salari brut anual: 13.966,09 € bruts anuals. (1.163,84 € bruts/mensuals per a la jornada parcial x 12 pagues).
 • Jornada de 25 hores/setmana, en horari de tarda. Es requereix flexibilitat per a la realització de reunions i/o accions de treball en xarxa en horari de matí.
 • Incorporació: Setembre de 2018.
 • Durada del contracte: Setembre – Desembre 2018, amb possibilitat de continuïtat.