12 de maig de 2014

TASCA ha signat convenis de col·laboració amb idEC (Universitat Pompeu Fabra) i Femarec per a acollir estudiants en pràctiques en diferents equipaments i projectes socioculturals. 

L’encaix entre els alumnes de l’idEC i TASCA es produeix a través del Postgrau de Dinamització de Projectes en Envelliment Actiu. Els coneixements sobre el desenvolupament de polítiques socials actuacions en integració, participació i benestar físic i mental de les persones grans adquirits al postgrau, es podran posar en pràctica sota la supervisió i acompanyament de l’equip professional de TASCA en el marc del projecte Gent 3.0. de l’Obra Social Fundació “la Caixa” que s’implementa als casals de gent gran d’arreu de Catalunya i Balears.

D’altra banda, el conveni entre Femarec i TASCA es concreta en la incorporació de persones en pràctiques al Centre Cívic Besòs i el Centre Cívic Parc Sandaru.  Aquest projecte social potencia la inclusió social de persones en risc de marginació, per a que puguin gaudir d’una vida el més independent i normalitzada possible i facilitant-los l’accés als recursos que la societat ofereix.